Kategorie
VsechnRamy.czImpresum
Vrácení zboží:

Pokud chcete zboží vrátit, kontaktujte nás prosím předem!

K vrácení zboží použijte naše formuláře v kontaktním a servisním centru!

Kontakt: Máte-li nějaký dotaz, můžete se na nás obrátit přes e-mail. Využijte k tomu naše formuláře v kontaktním centru.


Kontakt

Své dotazy nám samozřejmě můžete zaslat e-mailem. Využijte k tomu naše formuláře.

Korespondenční adresa

artvera GmbH & Co. KG
Rueckertstrasse 5
D-10627 Berlin

Telefon: +49 30 235 949 085 (Německo, pondělí až pátek 8:00 – 18:30, sobota 10:00–18:00)
Fax: +49 30 31 99 185 09

E-mail:
Rejstříkový soud (Registergericht): Městský soud Charlottenburg
Registrační číslo: HRA 42086 B

Společnost artvera GmbH & Co. KG je zastoupena osobně odpovědným společníkem artvera Beteiligungs GmbH, zapsaném u rejstříkového soudu Městský soud Charlottenburg, HRB 116621 B. Jednatelem zastupujícím společnost artvera Beteiligungs GmbH je Detlef Winkelewski

Finanční úřad:
DIČ: DE263545608

Ochrana osobních údajů

Zaručujeme důvěrné nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro reklamní účely. Údaje třetím stranám předáváme výhradně pro logistické účely nebo pro realizaci/doručení objednávky.

Informace o řešení sporů online

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. ODR platform). Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z kupních smluv uzavřených online. K platformě se zákazníci dostanou prostřednictvím následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.


Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Obsah a struktura webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Informace ani data (texty, obrázky, grafické soubory atd.) uvedené na těchto webových stránkách nesmí být použity či reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu autora, a to ani částečně.

Copyright © 2022 artvera a její licenční partneři
Všechna práva vyhrazena.


Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah online nabídky: Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu poskytnutých informací. Neprokáže-li se úmysl nebo hrubá nedbalost na straně autora, jsou nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací v zásadě vyloučeny.

Veškeré nabídky se mohou podléhat změně a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit jejich zveřejňování.