Kategorie
VsechnRamy.czZásady ochrany osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je artvera GmbH & Co. KG, Rückertstraße 5, 10627 Berlin, Deutschland, Tel.: +4930/319918500, Fax: +4930/319918509, E-Mail: [email protected]. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Správce jmenoval pro tento web pověřence pro ochranu osobních údajů, který je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů: "IITR Datenschutz GmbH - Institut für IT-Recht Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331,München"

1.4 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Soubory cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/dočasné-povolen%C3%AD-souborů-cookie-a-dat-webů-v-microsoft-edgi-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Využití Vašich dat k přímé reklamě

6.1 Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Jestliže si objednáte náš e-mailový newsletter (zpravodaj), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších případných údajů je dobrovolné a využívá se k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit. Zasílání našeho newsletteru si můžete objednat dvoukrokovým přihlášením (double opt-in). To znamená, že Vám e-mailový newsletter začneme zasílat teprve tehdy, když nám to výslovně odsouhlasíte. Pro udělení souhlasu Vám pošleme potvrzovací e-mail s odkazem, kterým potvrdíte, že v budoucnu chcete dostávat tento newsletter.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s využitím Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Při přihlášení k odběru newsletteru uchováváme Vaši IP adresu uvedenou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a přesný čas přihlášení, abychom případně mohli zpětně zjistit zneužití Vaší e-mailové adresy. Data, která shromažďujeme při přihlášení k newsletteru, jsou využívána výhradně pro účely reklamního oslovení v rámci newsletteru. Odběr newsletteru můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou zaslanou správci uvedenému v úvodu. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána ze seznamu odběratelů našeho newsletteru, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud jsme si nevyhradili právně přípustný důvod pokračovat ve zpracování dat, o čemž Vás informujeme v tomto prohlášení.

6.2 Zasílání newsletteru stávajícím zákazníkům

Jestliže jste nám při nákupu produktů poskytli Vaši e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelné nabídky z našeho sortimentu, podobné produktům, které jste si již zakoupili. Podle § 7 odst. 3 zákona o nekalé soutěži k tomu nemusíme mít žádný Váš další souhlas. Právním základem ke zpracování dat je náš oprávněný zájem na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste již dříve vyslovili nesouhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy k tomuto účelu, tyto e-maily zasílat nebudeme. Správci uvedenému v úvodu jste oprávněni kdykoliv sdělit svou námitku proti využití Vaší e-mailové adresy k výše uvedeným reklamním účelům, s účinností do budoucna. V souvislosti s námitkou nesete pouze náklady na poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši. Po doručení Vaší námitky bude neprodleně ukončeno využívání Vaší e-mailové adresy k reklamním účelům.

7) Zpracování dat při vyřizování objednávek

7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
.

8) Online marketing

- Google AdSense
Tento web využívá Google AdSense, což je služba webové reklamy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Služba Google AdSense používá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho chování na webových stránkách. Služba Google AdSense navíc ke sběru informací využívá tzv. „webové majáky“ (Web Beacons, malé neviditelné grafické prvky), s jejichž pomocí mohou být zaznamenávány údaje o jednoduchých akcích jako návštěvy na webové stránce; tyto údaje mohou být shromažďovány a vyhodnocovány. Informace (včetně vaší IP adresy), které byly pomocí souboru cookie a/ nebo webového majáku zjištěny o vašem chování na těchto webových stránkách, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam. Může přitom dojít také k přenosu dat na servery společnosti Google LLC v USA.
Takto získané informace používá společnost Google pro rozbory vašeho uživatelského chování s ohledem na reklamy služby AdSense. IP adresa předaná vaším prohlížečem při používání služby Google AdSense se nesdružuje s jinými daty společnosti Google. Informace shromažďované společností Google se za určitých okolností přenášejí třetím stranám, jestliže to vyžaduje zákon a/ nebo pokud třetí strana zpracovává tato data jménem společnosti Google.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím souborů cookies a/nebo webových majáků, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google AdSense nepoužívá.
Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.
Zásady ochrany soukromí Google jsou k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy

9) Využívání sociálních médií

9.1 Google (Universal) Analytics Cookies bez souborů cookies
Tento web využívá Google (Universal) Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“).
Tento web používá službu Google (Universal) Analytics výhradně bez nastavování souborů cookies, což znamená, že služba nikdy nenastavuje soubory cookies na vašem koncovém zařízení.
Místo toho se místní úložiště vašeho prohlížeče používá pro uchovávání individuálního ID přiděleného službou Google (Universal) Analytics, což umožňuje analýzu vašeho využívání tohoto webu. Prostřednictvím ID se zpracovávají určité informace o uživatelích.
Prostřednictvím identifikátoru ID získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam, přičemž může dojít také k přenosu na servery společnosti Google LLC v USA.
Tento web využívá službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím krácením a vylučuje možnost vztáhnout zpracovávané údaje přímo ke konkrétní osobě. Prostřednictvím tohoto rozšíření společnost Google vaši IP adresu zkracuje ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google LLC v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se tam. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho chování na webu, k sestavování reportů o aktivitách na webu a k dalším službám, které nám poskytuje v souvislosti s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč předal v rámci služby Google (Universal) Analytics, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google.
Služba Google Analytics prostřednictvím speciální funkce „demografické údaje a zájmy“ navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy návštěvníků stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje definovat a diferencovat okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Datové záznamy vytvořené prostřednictvím funkce „demografické údaje a zájmy“ však nemohou být přiřazeny k žádné určité osobě.
Podrobnosti o zpracováních dat vytvořených službou Google Analytics a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Všechna výše popsaná zpracování se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba Google Analytics nepoužívá.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, můžete v níže uvedeném odkazu stáhnout a do svého prohlížeče nainstalovat příslušný plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na následující odkaz, abyste získali soubor opt-out cookie, který do budoucna službě Google Analytics zabrání zaznamenávat data o vašich aktivitách na této stránce (tento soubor opt-out cookie funguje jen v tomto prohlížeči a jen pro tuto doménu). Vymažete-li z tohoto prohlížeče vaše soubory cookies, musíte opět kliknout na tento odkaz):
Deaktivovat službu Google Analytics
Se společností Google jsme pro použití služby Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám.
Co se týká přenosu údajů z EU do USA, společnost Google se zde odvolává na tzv. standardní smluvní doložky Evropské komise, které mají v USA zajistit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů.
Další pokyny ke službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy

9.2 - etracker
Na tomto webu se shromažďují a uchovávají data prostřednictvím technologií společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo (www.etracker.com). Z těchto dat lze vytvářet pseudonymizované uživatelské profily a vyhodnocovat je. K tomu mohou být využity soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče použitého návštěvníkem stránky. Cookies mimo jiné umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data shromážděná technologií firmy etracker se bez zvláštního souhlasu, uděleného pro tento účel, nepoužívají pro osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu ani se nesdružují s osobními údaji o nositelích pseudonymů.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.
- Microsoft Clarity
Na tomto webu se prostřednictvím služby „Microsoft Clarity“ společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (dále jen „Microsoft“) shromažďují a uchovávají různé informace o uživatelích, a to pro potřeby statistické analýzy uživatelského chování a kvůli optimalizačním a marketingovým účelům. K těmto informacím, které nikdy nelze vztáhnout ke konkrétní osobě, patří mimo jiné nastavení časového pásma, operační systém a platforma, geografická poloha (odkud přišel požadavek na zobrazení stránky), při přesměrování na naše stránky také zdroj přesměrování, doba návštěvy určitých stránek a také informace o interakci s webem (např. rolování, klikání a přejíždění myší). Ke stejnému účelu lze z těchto dat vytvářet pseudonymizované uživatelské profily a vyhodnocovat je. Ke shromažďování a analýze se používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče použitého návštěvníkem stránky. Cookies mimo jiné umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data shromážděná technologií firmy Microsoft se bez zvláštního souhlasu, uděleného pro tento účel, nepoužívají pro osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu ani se nespojují s osobními údaji o nositelích pseudonymů.
Shromážděné informace se také případně přenášejí na servery společnosti Microsoft v USA. Se společností Microsoft jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat, ve které společnosti Microsoft ukládáme povinnost chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je dále, třetím stranám.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.

10) Retargeting/ Remarketing/ Cílená reklama

Google Ads Remarketing
Tento web využívá online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Nabídku služby Google Ads využíváme, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvaných Google Adwords) na jiných webových stránkách upozorňovali na naše atraktivní nabídky. Z dat o reklamních kampaních můžeme zjišťovat, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím následující zájmy: zobrazovat vám reklamu, která je pro vás zajímavá, upravovat náš web, aby pro vás byl zajímavější a zajistit poctivé vyúčtování reklamních nákladů.
Soubor cookie pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamu, kterou zobrazila služba Google Ads. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto cookies zpravidla po 180 dnech pozbývají platnosti a neslouží k osobní identifikaci. Jestliže uživatel navštíví určité stránky tohoto webu v době, kdy platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google může poznat a my také můžeme poznat, že tento uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Cookies tedy nemohou být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Google Ads. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k tvorbě konverzních statistik pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli sledovat konverze (Conversion Tracking). Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů. Při použití služby Google Ads může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.
Podrobnosti o zpracováních dat vzniklých sledováním konverzí v rámci služby Google Ads a o tom, jak Google zachází s údaji z webu, najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Všechna výše popsaná zpracování, zejména ukládání souborů cookies pro načítání informací na použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vámi udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoliv odvolat tím, že tuto službu deaktivujete v nástroji „Cookie Consent Tool“, který je zveřejněn na webu.
S tím, aby služba Google Ads ukládala soubory cookies pro sledování konverzí, můžete navíc vyjádřit natrvalo nesouhlas tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujte dostupný prohlížečový plugin společnosti Google:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs
Upozorňujeme vás, že když si deaktivujete použití souborů cookies, některé funkce tohoto webu možná nebudou fungovat nebo budou fungovat jen omezeně.
Zásady ochrany soukromí Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy

11) Funkcionality stránek

Používání videí služby YouTube
Tento web využívá funkci vkládání obsahu služby YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“).
Používá se přitom pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „YouTube“ používá soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „YouTube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se vaše údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na poskytovatele služby YouTube. Při použití služby YouTube může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.
Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím sledovacího pixelu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba videí YouTube nepoužívá.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, v nástroji „Cookie Consent Tool“ zveřejněném na webu deaktivujte tuto službu prostřednictvím alternativních možností uvedených na webu.
Další informace o ochraně osobních údajů ve službě „YouTube“ najdete v Podmínkách poskytování služeb na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v Zásadách ochrany soukromí Google na adrese https://policies.google.com/privacy

12) Nástroje a ostatní

Cookie Consent Tool

Pro vyjádření účinného souhlasu uživatelů u souborů cookies podléhajících nutnosti souhlasu a také pro aplikace založené na souborech cookies se na tomto webu používá nástroj „Cookie Consent Tool“. Při otevírání stránky se nástroj „Cookie Consent Tool“ zobrazí uživatelům ve formě interaktivního uživatelského rozhraní, na němž lze odkliknutím nebo odfajfkováním vyjádřit souhlas pro určité soubory cookies a/nebo aplikace založené na souborech cookies. Všechny cookies/služby podléhající nutnosti souhlasu se při využívání tohoto nástroje nahrávají jen tehdy, když příslušný uživatel odkliknutím nebo odfajfkováním udělí odpovídající souhlasy. Tím je zajištěno, aby se takové soubory cookies ukládaly na příslušném koncovém zařízení uživatele pouze tehdy, pokud byl udělen souhlas.
Tento nástroj nastavuje technicky nezbytné soubory cookies, aby v nich uchovával vaše preference pro soubory cookies. Přitom se zásadně nezpracovávají osobní údaje uživatelů.
Jestliže v jednotlivém případě kvůli uchovávání, přiřazování nebo protokolaci nastavení souborů cookies přece jen dojde ke zpracování osobních údajů (jako třeba IP adresy), děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zákonné, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé řízení souhlasu s použitím souborů cookies, jde nám tedy o zákonné uspořádání naší internetové prezentace.
Dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. U souborů cookies, které nejsou technicky nezbytné, máme jako správce právní povinnost nastavit jejich použití v souladu s příslušným souhlasem uživatele.
Další informace o provozovateli a možnostech nastavení nástroje Cookie Consent Tool najdete přímo v příslušném uživatelském rozhraní na našem webu.

13) Práva subjektu údajů

13.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

13.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

14) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.